Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje považujeme za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů. Přečtete si, prosím, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

Správce osobních údajů

JAMACOPY s.r.o.

Kotorská 1569/14, 140 00 Praha 4

IČ: 01553895, DIČ: CZ01553895

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

– vyřízení objednávky
– vyřízení reklamace
– zodpovězení Vašich dotazů
– cílenou nabídku našeho zboží a služeb
– marketingové akce

Rozsah zpracovávaných údajů

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

– jméno a příjmení
– adresa
– fakturační údaje v případě platby na fakturu
– telefonní číslo pro potřeby vyzvednutí nebo upřesnění objednávky
– e-mailová adresa

– bankovní spojení v případě odstoupení od smlouvy

Doba spravování údajů

Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souvislosti s objednávkou nebo kupní smlouvou, budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy (např. reklamační lhůta) a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle obecně závazných právních předpisů (10 let plynoucích např. ze zákona o účetnictví, DPH, atd.)

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat nejdéle do odvolání Vašeho souhlasu pro tento účel zpracování.

Cookies

Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné zpracovat Vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.

Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních Vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku Vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies:

Vaše práva

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat opis, opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, příp. odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odkazy na legislativu

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

– NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
– Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017